TESTUNAu

CYSTADLU

Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi ar y dudalen hon?


Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis.

Cysylltwch ag Aled Wyn Phillips (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Cyfathrebu).  

Mae eu manylion ar gael yma: 

 

Manylion Swyddogion


Rhestrau Testunau Cyfredol

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.
Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol   .
Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Cliciwch ar y botwm isod os hoffech weld y Testunau Llenyddol yn unig.

Pob hwyl ar y cystadlu!

Testunau Llenyddol
Archif Testunau 2022
Archif Testunau 2023

 

MEHEFIN 2023


10 Mehefin
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANFACHRETH 
Rhian Thomas 01341 450295   rhian23957@hotmail.co.uk  / Jean Jones  jeanjones1423@btinternet.com


10 Mehefin
EISTEDDFOD DYFFRYN ELWY LLANFAIR TALHAEARN 
Elinor Davies 01745 720235   yrefail@gmail.com

17 Mehefin
EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN CONWY LLANRWST 
Dennis ac Enid Davies 01492 640060  dennisdavies11@gmail.com

24 Mehefin
EISTEDDFOD Y FENNI 
Rosemary Williams 01873 811814  davidwilliams177@btinternet.com

24 Mehefin
EISTEDDFOD BRO ALED LLANSANNAN 
Sioned Hedd 07789 262355  sionedhedd@yahoo.com 

GORFFENNAF 2023


1 Gorffennaf
EISTEDDFOD GŴYL FAWR ABERTEIFI 
Non Davies 01239 613447  gwylfawr@hotmail.com

1 Gorffennaf
EISTEDDFOD BRO LLANDEGFAN 
Helen Davies  07977269467  helencaeffynnon@yahoo.co.uk  


4 - 9 Gorffennaf
EISTEDDFOD GERDDOROL RYNGWLADOL LLANGOLLEN  
www.international-eisteddfod.co.uk

8 Gorffennaf
EISTEDDFOD YR HEN GAPEL, LLANBRYNMAIR 
Beti Owen 01650 521388  catherinebeti@gmail.com

8 Gorffennaf
EISTEDDFOD GADEIRIOL BODFFORDD    
Teleri Jones 
07808013010  telerimair@icloud.com

15 Gorffennaf
EISTEDDFOD GADEIRIOL CASTELLNEWYDD EMLYN A'R CYLCH 
Bethan Jones 01239 711734  wbjonesmeb@btinternet.com

AWST 2023


5 - 12 Awst
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL LLŶN AC EIFIONYDD
www.eisteddfod.cymru

26-28 Awst
EISTEDDFOD RHYS THOMAS JAMES LLANBEDR PONT STEFFAN
Dorian Jones 01570 422678   doriancop@icloud.com


MEDI 2023


8-9 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREGARON
Cyril Evans  07810662945  cyrilevans1@btinternet.com

16 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL Y TYMBL
Anwen Evans 01269 833568   anwenevans@live.co.uk

16 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL CWMYSTWYTH 
Mair Davies 07929458483   mairdavies10@gmail.com

23 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANWRTYD
Susan Price 01591 610303    elinmabbutt@live.co.uk

29 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL FELINFACH
Meinir Lewis 01570 470050   euros@mailsaq.net

30 Medi
EISTEDDFOD PEMBRE A PHORTH TYWYN 
Matthew Tucker 07538760786  kerrithtucker@gmail.com

HYDREF 2023


7 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREFEGLWYS
Margaret Jones 01686 430474   margaretjones@pc-q.net

7 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREUDDYN
Ceinwen Parry 01352 771333   ceinwenparry200@gmail.com

13 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANARTH
Catrin Bellamy Jones 01545 580279   catrinbj1@gmail.com

14 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL BANCFFOSFELEN
Davinia Davies 01269 870490  daviniaharries@hotmail.com

14 Hydref
EISTEDDFOD Y PLANT LLANDRINDOD
Theresa Corbett 07595661849  Dwrgi20@gmail.com


2o Hydref
EISTEDDFOD Y CYMOEDD
Luned Jones 07811 618193   luned_john@hotmail.com

21 Hydref
EISTEDDFOD ARDUDWY
Mai Roberts 07368498595   mairoberts4@btinternet.com

27 -28 Hydref
EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS EDEYRNION A PHENLLYN 
Penri Jones 01678 540647/07854 949836  penrij@gmail.com

28 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL PUMSAINT 
Tina Morris  07816 602981   tina.morris@lasrecycling.com


TACHWEDD 2023


4 Tachwedd
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANRHAEADR YM MOCHNANT
Menna Richards 01691 780355  mennarichards@yahoo.com

4 Tachwedd
EISTEDDFOD TRALLONG
Mary Robinson 01874 624350  mary@robinsonbrecon.plus.com

11 Tachwedd
G
ŴYL CERDD DANT CAERDYDD
www.cerdd-dant.org


18 Tachwedd
EISTEDDFOD CFFI CYMRU
www.cffi.cymru


25 Tachwedd
EISTEDDFOD GADEIRIOL AELHAEARN
Mary C Jones 01286 660768    mary.jones17@btinternet.com

RHAGFYR 2023


2 Rhagfyr
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG 
Geraint Roberts 01267 229047    geraintroberts@btinternet.com

 

IONAWR 2024


20 Ionawr
EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG
Gwyn Parry Williams 01766 810717    gwynarhian@btinternet.com


CHWEFROR 2024


24 Chwefror
EISTEDDFOD BETHEL MELIN Y COED
Mostyn Jones 07541691938   eisteddfodmyc@gmail.com