TESTUNAu

CYSTADLU

Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi ar y dudalen hon?


Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis.

Cysylltwch ag Aled Wyn Phillips (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Cyfathrebu).  

Mae eu manylion ar gael yma: 

 

Manylion Swyddogion


Rhestrau Testunau Cyfredol

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.
Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol   .
Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Cliciwch ar y botwm isod os hoffech weld y Testunau Llenyddol yn unig.

Pob hwyl ar y cystadlu!

Testunau Llenyddol
Archif Testunau 2022
Archif Testunau 2023

 

MEDI 2023


23 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANWRTYD 
Susan Price 01591 610303    elinmabbutt@live.co.uk

29 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL FELINFACH 
Meinir Lewis 01570 470050   euros@mailsaq.net

30 Medi
EISTEDDFOD PEMBRE A PHORTH TYWYN 
Matthew Tucker 07538760786  kerrithtucker@gmail.com

HYDREF 2023


6 Hydref
EISTEDDFOD STESION TRAWSFYNYDD 
Gwen Roberts 07502436400   gwen.a.roberts@gmail.com


7 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREFEGLWYS 
Margaret Jones 01686 430474   margaretjones@pc-q.net

7 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREUDDYN 
Ceinwen Parry 01352 771333   ceinwenparry200@gmail.com

13 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANARTH 
Catrin Bellamy Jones 01545 580279   catrinbj1@gmail.com

14 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL BANCFFOSFELEN 
Davinia Davies 01269 870490  daviniaharries@hotmail.com

14 Hydref
EISTEDDFOD Y PLANT LLANDRINDOD
Theresa Corbett 07595661849  Dwrgi20@gmail.com


20 Hydref
EISTEDDFOD Y CYMOEDD  www.eisteddfodycymoedd.cymru
Luned Jones 07811 618193   luned_john@hotmail.com


20 Hydref
EISTEDDFOD LLANDYRNOG 
Iona Davies 07765 946809   ionapari@hotmail.co.uk

21 Hydref
EISTEDDFOD ARDUDWY 
Mai Roberts 07368498595   mairoberts4@btinternet.com


23-29 Hydref
EISTEDDFOD Y WLADFA (DEL CHUBUT) 
eisteddfodchubut@gmail.com

27 -28 Hydref
EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS EDEYRNION A PHENLLYN 
Penri Jones 01678 540647/07854 949836  penrij@gmail.com

28 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL PUMSAINT 
Tina Morris  07816 602981   tina.morris@lasrecycling.com

28 Hydref
EISTEDDFOD Y TALWRN
Helen Evans  01248 723038  taleilian@hotmail.co.uk

 

TACHWEDD 2023


4 Tachwedd
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANRHAEADR YM MOCHNANT 
Menna Richards 01691 780355  mennarichards@yahoo.com

4 Tachwedd
EISTEDDFOD TRALLONG 
Mary Robinson 01874 624350  maryrobinsonbrecon@gmail.com

11 Tachwedd
G
ŴYL CERDD DANT CAERDYDD 
www.cerdd-dant.org


17-18 Tachwedd
EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN OGWEN
Lowri Watcyn Roberts  07815 093955   l.roberts11@btinternet.com


18 Tachwedd
EISTEDDFOD Y RHONDDA  eisteddfodyrhondda.cymru
Lisa Sheppard-Thomas / Seren Hâf MacMillan  07792 175033  EisteddfodYRhondda@gmail.com


18 Tachwedd
EISTEDDFOD CFFI CYMRU
www.cffi.cymru


25 Tachwedd
EISTEDDFOD GADEIRIOL AELHAEARN 
Mary C Jones 01286 660768    mary.jones17@btinternet.com

25 Tachwedd
EISTEDDFOD GADEIRIOL ABERGORLECH  
Heulwen Francis 01558 685398   daviesglenys1@gmail.com

 

RHAGFYR 2023


2 Rhagfyr
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG 
Geraint Roberts 01267 229047    geraintroberts@btinternet.com

 

IONAWR 2024


20 Ionawr
EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG 
Gwyn Parry Williams 01766 810717    gwynarhian@btinternet.com


26 Ionawr
EISTEDDFOD GADEIRIOL CAERDYDD  
Glenys Llewelyn  07970 411697  glenys.llewelyn@sky.com / cyswllt@eisteddfodcaerdydd.cymru

 

CHWEFROR 2024

 

3 Chwefror
EISTEDDFOD GADEIRIOL CRYMYCH A'R CYLCH
Ann Davies 01994 419268  ann_capel@yahoo.co.uk
Awen Evans 01239 891637  alwyn.evans@btconnect.com

10 Chwefror
EISTEDDFOD FLYNYDDOL ABERGYNOLWYN  
Ceinwen Jones 01654 782243   ctjones10@outlook.com

 

17 Chwefror
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANEGRYN 
Eurgain Owen 01654 711591   eurgainowen@gmail.com


23 Chwefror
EISTEDDFOD LLANLLYFNI
Lowri Griffith 01286 880291   brynalowri@hotmail.com


24 Chwefror
EISTEDDFOD BETHEL MELIN Y COED
Mostyn Jones 07541691938   eisteddfodmyc@gmail.com

 

MAWRTH 2024EBRILL 2024


19-20 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH
Ceris Gruffudd 01970 828017   Ceris.Gruffudd@gmail.com

 

MAI 2024


3-5 Mai
EISTEDDFODAU TEULU JAMES PANTYFEDWEN PONTRHYDFENDIGAID 
Neli Jones 01974 831695  glanrhyd@btinternet.com

MEHEFIN 2024


15 Mehefin
EISTEDDFOD GADEIRIOL CASTELLNEWYDD EMLYN A'R CYLCH
Bethan Jones 01239 711734   wbjonesmeb@btinternet.com