TESTUNAu

CYSTADLU

Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi ar y dudalen hon?


Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis.

Cysylltwch ag Aled Wyn Phillips (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol).  

Mae eu manylion ar gael yma: 

 

Manylion Swyddogion


Rhestrau Testunau Cyfredol

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.
Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol   .
Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Cliciwch ar y botwm isod os hoffech weld y Testunau Llenyddol yn unig.

Pob hwyl ar y cystadlu!

Testunau Llenyddol
Archif Testunau 2022

 

IONAWR 2023


28 Ionawr
EISTEDDFOD GARNDOLBENMAEN A'R CYLCH
Esyllt Williams  01766 530754  esylltport@yahoo.com

CHWEFROR 2022


4 Chwefror
EISTEDDFOD LLAWRPLWY' A PHENSTRYD
Megan Williams  01766 540866  dewameg@yahoo.co.uk

4 Chwefror
EISTEDDFOD GADEIRIOL CRYMYCH A'R CYLCH
Ann Siriol Davies  01994 419268 ann_capel@yahoo.co.uk / Awen Evans 01239 891637 alwyn.evans@btconnect.com

10 Chwefror
EISTEDDFOD LLANLLYFNI
Lowri Griffith  01286 880291 brynalowri@hotmail.com

11 Chwefror
EISTEDDFOD FLYNYDDOL ABERGYNOLWYN
Gwen Williams  01654 713846

17 Chwefror
EISTEDDFOD GADEIRIOL SWYDDFFYNNON
Annwen Isaac  01974 831668  annwen.isaac@btinternet.com

18 Chwefror
EISTEDDFOD LLANEGRYN
Eurgain Owen 01654 711591  eurgainowen@gmail.com

18 Chwefror
EISTEDDFOD GADEIRIOL BRYNBERIAN
Ceri Davies 01239 891296  eisteddfa@hotmail.co.uk

18 Chwefror
EISTEDDFOD GADEIRIOL RHYDLEWIS
Alan Davies 01239 851605  alan.davies6@hotmail.com

28 Chwefror
EISTEDDFOD TYDDEWI
Wiliam Owen  01437 720588  wiliamowen@aol.com  /  Glenys James 01437 720447

 

MAWRTH 2023


Mawrth
EISTEDDFOD Y DDOLEN 
Enfys Evans  y.ddolen@gmail.com

4 Mawrth
EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH A'R PLWYF 
Margaret Bowen 01559 362215  wernmacwydd@btinternet.com

4 Mawrth
EISTEDDFOD CYMDEITHAS CEREDIGION
Gwenda Evans 01239 654552   gwendaevans257@btinternet.com

10 Mawrth
EISTEDDFOD FACH CAPEL DEWI 
Catrin Curry 07974760198  machlud2@hotmail.com

25 Mawrth
EISTEDDFOD Y FENNI (5-18 oed)
Rosemary Williams 01873 811814  davidwilliams177@btinternet.com

30 Mawrth
EISTEDDFOD Y DYSGWYR GOGLEDD DDWYRAIN CYMRU
Nia Williams 01978 267596  nia.williams@cambria.ac.uk

 

EBRILL 2023


7 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDDERFEL 
Llinos Pritchard 01678 530263  llinosannpritchard@gmail.com

8 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYTHO 
Dilwyn Thomas 01758 740704  dilwyn465@btinternet.com

8 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANGADOG 
Sian Thomas 01550 777934/07747 650956   sianthomas339@btinternet.com

10 Ebrill
EISTEDDFOD UWCHMYNYDD 
Awen Griffith 01758 760667  awengriffith@hotmail.co.uk

12 Ebrill
EISTEDDFOD CAPEL Y GROES, LLANWNNEN
Ann Davies 01559 362626   anndavies52@gmail.com

21-22 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH
Ceris Gruffudd 01970 828017  Ceris.Gruffudd@gmail.com

22 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL Y FFÔR
Eleri Hughes 01758 750254  eleripenfras@gmail.com

28-30 Ebrill
EISTEDDFODAU TEULU JAMES PANTYFEDWEN PONTRHYDFENDIGAID
Neli Jones 01974 831695  glanrhyd@btinternet.com

MAI 2023


1 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL MAENCLOCHOG
Julie Thomas 01994 448756  wjnthomas@btinternet.com / Catrin Williams 01437 532431   evansawilliams@hotmail.co.uk

6 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL CAPEL Y FADFA, TALGARREG
Emyr Griffiths  01545 590383  siopdeithiol@btinternet.com


11 Mai
EISTEDDFOD CALAN MAI ABERYSTWYTH
Megan Jones Roberts  01970 612768  meganjones849@gmail.com

12 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYDDYGARREG
Christine Evans  07811052017  christineevans2@icloud.com

13 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANUCHWLLYN
Alwyn Roberts  07818454190   llungwyn@btinternet.com

19 Mai
EISTEDDFOD DIHEWYD
Meinir Lewis 01570 470050  euros@mailsaq.net

20 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDUDOCH
Terwyn Tomos 01239 612928  mttomos@outlook.com

20 Mai
EISTEDDFOD MÔN
Ellis Wyn Roberts 01248 750610  annacellis@brynparc.co.uk

29 Mai - 3 Mehefin
EISTEDDFOD YR URDD SIR GAERFYRDDIN
www.urdd.cymru


MEHEFIN 2023


10 Mehefin
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANFACHRETH
Rhian Thomas 01341 450295   rhian23957@hotmail.co.uk  / Jean Jones  jeanjones1423@btinternet.com

17 Mehefin
EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN CONWY LLANRWST
Dennis ac Enid Davies 01492 640060  dennisdavies11@gmail.com

24 Mehefin
EISTEDDFOD Y FENNI
Rosemary Williams 01873 811814  davidwilliams177@btinternet.com

GORFFENNAF 2023


8 Gorffennaf
EISTEDDFOD YR HEN GAPEL, LLANBRYNMAIR
Beti Owen 01650 521388  catherinebeti@gmail.com

15 Gorffennaf
EISTEDDFOD GADEIRIOL CASTELLNEWYDD EMLYN A'R CYLCH
Bethan Jones 01239 711734  wbjonesmeb@btinternet.com

AWST 2023


5 - 12 Awst
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL LLŶN AC EIFIONYDD
www.eisteddfod.cymru

26-28 Awst
EISTEDDFOD RHYS THOMAS JAMES LLANBEDR PONT STEFFAN
Dorian Jones 01570 422678   doriancop@icloud.com


MEDI 2023


16 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL Y TYMBL
Anwen Evans 01269 833568   anwenevans@live.co.uk

23 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANWRTYD
Susan Price 01591 610303    elinmabbutt@live.co.uk


30 Medi
EISTEDDFOD PEMBRE A PHORTH TYWYN
Matthew Tucker 07538760786  kerrithtucker@gmail.com

HYDREF 2023


7 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREFEGLWYS
Margaret Jones 01686 430474   margaretjones@pc-q.net

23 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL BANCFFOSFELEN
Davinia Davies 01269 870490  daviniaharries@hotmail.com


TACHWEDD 2023


4 Tachwedd
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANRHAEADR YM MOCHNANT
Menna Richards 01691 780355  mennarichards@yahoo.com

25 Tachwedd
EISTEDDFOD GADEIRIOL AELHAEARN
Mary C Jones 01286 660768    mary.jones17@btinternet.com

RHAGFYR 2023


2 Rhagfyr
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG
Geraint Roberts 01267 229047    geraintroberts@btinternet.com