TESTUNAu

CYSTADLU

Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi ar y dudalen hon?


Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis.

Cysylltwch ag Aled Wyn Phillips (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Technegol).  

Mae eu manylion ar gael yma: 

 

Manylion Swyddogion


Rhestrau Testunau Cyfredol

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.
Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol   .
Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Cliciwch ar y botwm isod os hoffech weld y Testunau Llenyddol yn unig.

Pob hwyl ar y cystadlu!

Testunau Llenyddol
Archif Testunau 2022
Archif Testunau 2023

 

MAWRTH 2023


30 Mawrth
EISTEDDFOD Y DYSGWYR GOGLEDD DDWYRAIN CYMRU 
Nia Williams 01978 267596  nia.williams@cambria.ac.uk

 

EBRILL 2023


7 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDDERFEL 
Llinos Pritchard 01678 530263  llinosannpritchard@gmail.com

8 Ebrill
EISTEDDFOD Y GROGLITH DINAS MAWDDWY 
Gwawr Davalan 01650 531279  gwawrdavalan@btinternet.com

8 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYTHO 
Dilwyn Thomas 01758 740704  dilwyn465@btinternet.com

8 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANGADOG 
Sian Thomas 01550 777934/07747 650956   sianthomas339@btinternet.com

10 Ebrill
EISTEDDFOD CAPEL TALYBONT, RHYDUCHAF, Y BALA    
Lois Angharad Evans    lois-tydu@hotmail.co.uk

10 Ebrill
EISTEDDFOD UWCHMYNYDD 
Awen Griffith 01758 760667  awengriffith@hotmail.co.uk

10 Ebrill
EISTEDDFOD FLYNYDDOL PANDY TUDUR 
Elin Prysor Williams 07760 296186   williams_elin@hotmail.com

12 Ebrill
EISTEDDFOD CAPEL Y GROES, LLANWNNEN 
Ann Davies 01559 362626   anndavies52@gmail.com

14 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL BRYNGWENITH 
Anne Lewis 01239 710144  annellan@aol.com

21-22 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 
Ceris Gruffudd 01970 828017  Ceris.Gruffudd@gmail.com

22 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL Y FFÔR
Eleri Hughes 01758 750254  eleripenfras@gmail.com

22 Ebrill
EISTEDDFOD CALAN MAI BETWS YN RHOS 
Mair Jones 01492 514962   thomas.jones@btinternet.com

22 Ebrill
EISTEDDFOD Y GROESLON
Emma Lloyd Edwards 07786983542   emma.lloydedwards@btinternet.com


28-30 Ebrill
EISTEDDFODAU TEULU JAMES PANTYFEDWEN PONTRHYDFENDIGAID
Neli Jones 01974 831695  glanrhyd@btinternet.com

MAI 2023


1 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL MAENCLOCHOG 
Julie Thomas 01994 448756  wjnthomas@btinternet.com / Catrin Williams 01437 532431   evansawilliams@hotmail.co.uk

5 Mai
EISTEDDFOD IEUENCTID MARIAN-GLAS
Gareth Evans-Jones  01248 853786  eisteddfodmarianglas@gmail.com

6 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL CAPEL Y FADFA, TALGARREG 
Emyr Griffiths  01545 590383  siopdeithiol@btinternet.com


11 Mai
EISTEDDFOD CALAN MAI ABERYSTWYTH 
Megan Jones Roberts  01970 612768  meganjones849@gmail.com

12 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYDDYGARREG 
Christine Evans  07811052017  christineevans2@icloud.com

13 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL YR HENDY 
Delyth Mai Nicholas  01792 884036  delmnic@aol.com

13 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANUWCHLLYN 
Alwyn Roberts  07818454190   llungwyn@btinternet.com

13 Mai
EISTEDDFOD HEOL SENNI
Sian Norgate  01874 636621  clarnoradmin@btconnect.com


13 Mai
EISTEDDFOD DYFFRYN CEIRIOG
Janet Warren  01691 718772   janet.m.warren@googlemail.com

19 Mai
EISTEDDFOD DIHEWYD 
Meinir Lewis 01570 470050  euros@mailsaq.net

20 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDUDOCH 
Terwyn Tomos 01239 612928  mttomos@outlook.com

20 Mai
EISTEDDFOD MÔN
Ellis Wyn Roberts 01248 750610  annacellis@brynparc.co.uk

20 Mai
EISTEDDFOD PWLLGLAS
Hawys Roberts  07507 842413  haw230788@hotmail.co.uk eisteddfodpwllglas@gmail.com

29 Mai - 3 Mehefin
EISTEDDFOD YR URDD SIR GAERFYRDDIN
www.urdd.cymru

MEHEFIN 2023


10 Mehefin
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANFACHRETH 
Rhian Thomas 01341 450295   rhian23957@hotmail.co.uk  / Jean Jones  jeanjones1423@btinternet.com


10 Mehefin
EISTEDDFOD DYFFRYN ELWY LLANFAIR TALHAEARN 
Elinor Davies 01745 720235   yrefail@gmail.com

17 Mehefin
EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN CONWY LLANRWST 
Dennis ac Enid Davies 01492 640060  dennisdavies11@gmail.com

24 Mehefin
EISTEDDFOD Y FENNI
Rosemary Williams 01873 811814  davidwilliams177@btinternet.com

24 Mehefin
EISTEDDFOD BRO ALED LLANSANNAN 
Sioned Hedd 07789 262355  sionedhedd@yahoo.com 

GORFFENNAF 2023


1 Gorffennaf
EISTEDDFOD GŴYL FAWR ABERTEIFI 
Non Davies 01239 613447  gwylfawr@hotmail.com

1 Gorffennaf
EISTEDDFOD BRO LLANDEGFAN 
Helen Davies  07977269467  helencaeffynnon@yahoo.co.uk  

8 Gorffennaf
EISTEDDFOD YR HEN GAPEL, LLANBRYNMAIR
Beti Owen 01650 521388  catherinebeti@gmail.com

15 Gorffennaf
EISTEDDFOD GADEIRIOL CASTELLNEWYDD EMLYN A'R CYLCH
Bethan Jones 01239 711734  wbjonesmeb@btinternet.com

AWST 2023


5 - 12 Awst
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL LLŶN AC EIFIONYDD
www.eisteddfod.cymru

26-28 Awst
EISTEDDFOD RHYS THOMAS JAMES LLANBEDR PONT STEFFAN
Dorian Jones 01570 422678   doriancop@icloud.com


MEDI 2023


8-9 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREGARON

16 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL Y TYMBL
Anwen Evans 01269 833568   anwenevans@live.co.uk

23 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANWRTYD
Susan Price 01591 610303    elinmabbutt@live.co.uk

29 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL FELINFACH
Meinir Lewis 01570 470050   euros@mailsaq.net

30 Medi
EISTEDDFOD PEMBRE A PHORTH TYWYN
Matthew Tucker 07538760786  kerrithtucker@gmail.com

HYDREF 2023


7 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREFEGLWYS
Margaret Jones 01686 430474   margaretjones@pc-q.net

14 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL BANCFFOSFELEN
Davinia Davies 01269 870490  daviniaharries@hotmail.com

27 -28 Hydref
EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS EDEYRNION A PHENLLYN 
Penri Jones 01678 540647/07854 949836  penrij@gmail.com


TACHWEDD 2023


4 Tachwedd
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANRHAEADR YM MOCHNANT
Menna Richards 01691 780355  mennarichards@yahoo.com


4 Tachwedd
EISTEDDFOD TRALLONG
Mary Robinson 01874 624350  mary@robinsonbrecon.plus.com

25 Tachwedd
EISTEDDFOD GADEIRIOL AELHAEARN
Mary C Jones 01286 660768    mary.jones17@btinternet.com

RHAGFYR 2023


2 Rhagfyr
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG
Geraint Roberts 01267 229047    geraintroberts@btinternet.com

 

IONAWR 2024


20 Ionawr
EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG
Gwyn Parry Williams 01766 810717    gwynarhian@btinternet.com


CHWEFROR 2024


24 Chwefror
EISTEDDFOD BETHEL MELIN Y COED
Mostyn Jones 07541691938   eisteddfodmyc@gmail.com