TESTUNAu

CYSTADLU

Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi ar y dudalen hon?


Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis.

Cysylltwch ag Aled Wyn Phillips (Swyddog Datblygu) neu Lois Williams (Swyddog Cyfathrebu).  

Mae eu manylion ar gael yma: 

 

Manylion Swyddogion


Rhestrau Testunau Cyfredol

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.
Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol   .
Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Cliciwch ar y botwm isod os hoffech weld y Testunau Llenyddol yn unig.

Pob hwyl ar y cystadlu!

Testunau Llenyddol
Archif Testunau 2022
Archif Testunau 2023
Archif Testunau 2024

 

 

MAWRTH 2024


1 Mawrth
EISTEDDFOD GADEIRIOL RHYDLEWIS (Llenyddol) 
Alan Davies 01239 851605   alan.davies6@hotmail.com


2 Mawrth
EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH A'R PLWYF 
Margaret Bowen 01559 362215   wernmacwydd@btinternet.com


2 Mawrth
EISTEDDFOD CYMDEITHAS CEREDIGION 
Gwenda Evans 01239 654552    gwendaevans257@btinternet.com


8 Mawrth
EISTEDDFOD CYDENWADOL PONTARGOTHI A'R CYLCH 
Gwenann Thomas  gwenz92@hotmail.co.uk


15 Mawrth
EISTEDDFOD FACH CAPEL DEWI (CAERFYRDDIN) 
Catrin Curry 07974760198   machlud2@hotmail.com


29 Mawrth
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDDERFEL 
Llinos Pritchard 01678 530263  llinosannpritchard@gmail.com


30 Mawrth
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANGADOG 
Sian Thomas 07747 650956  sianthomas339@btinternet.com
Eirian Davies  eiriandavies@me.com


30 Mawrth
EISTEDDFOD Y GROGLITH DINAS MAWDDWY 
Gwawr Davalan  01650 531279  gwawrdavalan@btinternet.com

 

EBRILL 2024


1 Ebrill
EISTEDDFOD UWCHMYNYDD 
Awen Griffith  01758 760667  awengriffith@hotmail.co.uk

 

3 Ebrill
EISTEDDFOD CAPEL Y GROES, LLANWNNEN  
Ann Davies  01559 362626  anndavies52@gmail.com


5 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL BRYNGWENITH 
Anne Lewis 
01239 710144   annellan@aol.com
Nia ap Tecwyn  01239 710216  lewisnia@aol.com

 

13 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYTHO 
Dilwyn Thomas  01758 740 704 / 07979733123   dilwyn465@btinternet.com


19-20 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 
Ceris Gruffudd 01970 828017   Ceris.Gruffudd@gmail.com


20 Ebrill
EISTEDDFOD GADEIRIOL Y FFÔR 
Eleri Hughes  01758 750254  eleripenfras@gmail.com
Eirian Jones   erianjones@live.com


20 Ebrill
EISTEDDFOD Y FENNI (PLANT ac IEUENCTID)  
Rosemary Williams  01873 811814  davidwilliams177@btinternet.com


27 Ebrill
EISTEDDFOD Y GROESLON 
Emma Lloyd Edwards  07786983542   emma.lloydedwards@btinternet.com


27 Ebrill
EISTEDDFOD CALAN MAI BETWS YN RHOS 
Mair Jones  01492 514962   mair.jones1@btinternet.com


27 Ebrill
EISTEDDFOD IEUENCTID MARIAN-GLAS  
Gareth Evans-Jones  01248 853786   eisteddfodmarianglas@gmail.com

 

MAI 2024


3-5 Mai
EISTEDDFODAU TEULU JAMES PANTYFEDWEN PONTRHYDFENDIGAID 
Neli Jones 01974 831695  glanrhyd@btinternet.com


4 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL CAPEL Y FADFA TALGARREG 
Emyr Griffiths 01545 590383  siopdeithiol@btinternet.com


6 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL MAENCLOCHOG 
Catrin Williams 01437 532431  evansawilliams@hotmail.co.uk
Carol Nicholas  07971073864  carolnicholas@talktalk.net

9 Mai
EISTEDDFOD CALAN MAI ABERYSTWYTH
Megan Jones Roberts   meganjones849@gmail.com


10 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYDD Y GARREG 
Christine Evans  07811052017  christineevans2@icloud.com


11 Mai
EISTEDDFOD DYFFRYN CEIRIOG 
Bethan Jones  07807450117 / 01691712657  bethan157@btinternet.com

17 Mai
EISTEDDFOD DIHEWYD 
Meinir Lewis  01570 470050  euros@mailsaq.net

 

18 Mai
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDUDOCH 
Terwyn Tomos 01239 612928 / 07972 033183    mttomos@outlook.com


18 Mai
EISTEDDFOD MÔN: BRO ALAW 
Nia Wyn Efans / Ann Postle    eisteddfodmon2024@gmail.com

18 Mai
EISTEDDFOD GADEIROL LLANUWCHLLYN 
Alwyn Roberts  07818 454190  llungwyn@btinternet.com

 

27 Mai - 1 Mehefin
EISTEDDFOD YR URDD MALDWYN
www.urdd.cymru

 

MEHEFIN 2024


15 Mehefin
EISTEDDFOD GADEIRIOL CASTELLNEWYDD EMLYN A'R CYLCH 
Bethan Jones  01239 711734  wbjonesmeb@btinternet.com


29 Mehefin
EISTEDDFOD BRO ALED LLANSANNAN
Sioned Hedd  07789 262355  sionedhedd@yahoo.com

 

29 Mehefin
EISTEDDFOD Y FENNI (OEDOLION)  
Rosemary Williams  01873 811814  davidwilliams177@btinternet.com

 

GORFFENNAF 2024


6 Gorffennaf
EISTEDDFOD LLANDEGFAN
Helen Davies  01248 714705  helencaeffynnon@yahoo.co.uk


6 Gorffennaf
EISTEDDFOD GŴYL FAWR ABERTEIFI 
Non Davies  07870587791  daviesnon@hotmail.com


13 Gorffennaf
EISTEDDFOD YR HEN GAPEL LLANBRYNMAIR
Beti Owen  01650 521388  catherinebeti@gmail.com

 

AWST 2024

 

3 - 10 Awst
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL RHONDDA CYNON TAF
www.eisteddfod.cymru

MEDI 2024


21 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL Y TYMBL
Anwen Evans  01269 833568  anwenevans@live.co.uk


27 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL FELINFACH
Meinir Lewis  01570 470050   euros@mailsaq.net


28 Medi
EISTEDDFOD PENBRE A PHORTH TYWYN
Matthew Tucker  07538760786  eisteddfodppt@gmail.com

 

HYDREF 2024


5 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREFEGLWYS
Margaret Jones  01686 430474  margaretjones@pc-q.net

TACHWEDD 2024


2 Tachwedd
EISTEDDFOD FFERMWYR IFANC CYMRU
www.cffi.cymru

 

RHAGFYR 2024IONAWR 2025

 

CHWEFROR 2025


8 Chwefror
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG
Geraint Roberts  01267 229047  geraintroberts@btinternet.com