TESTUNAu

CYSTADLU

Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi ar y dudalen hon?


Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis.

Cysylltwch â Lois Williams (Swyddog Cyfathrebu).  

Mae eu manylion ar gael yma: 

 

Manylion Swyddogion


Rhestrau Testunau Cyfredol

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.
Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol   .
Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Cliciwch ar y botwm isod os hoffech weld y Testunau Llenyddol yn unig.

Pob hwyl ar y cystadlu!

Testunau Llenyddol
Archif Testunau 2022
Archif Testunau 2023
Archif Testunau 2024

 

 

AWST 2024

 

3 - 10 Awst
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL RHONDDA CYNON TAF
www.eisteddfod.cymru

23-26 Awst
EISTEDDFOD RHYS THOMAS JAMES LLANBEDR PONT STEFFAN 
Dorian Jones  07814440581  doriancop@icloud.com


MEDI 2024


13-14 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREGARON
Meirian Morgan  meirian23@hotmail.com


21 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL Y TYMBL 
Anwen Evans  01269 833568  anwenevans@live.co.uk


21 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL CWMYSTWYTH 
Mair Davies  01970 890245  mairdavies10@gmail.com


27 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL FELINFACH 
Meinir Lewis  01570 470050   euros@mailsaq.net


28 Medi
EISTEDDFOD PENBRE A PHORTH TYWYN 
Matthew Tucker  07538760786  eisteddfodppt@gmail.com


28 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANWRTYD 
Susan Price  01591 610303  elinmabbutt@live.co.uk

 

HYDREF 2024


4 Hydref
EISTEDDFOD STESION TRAWSFYNYDD
Gwen Roberts  07502436400  gwen.a.roberts@gmail.com


5 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREUDDYN 
Ceinwen Parry  01352 771333  ceinwenparry200@gmail.com


5 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREFEGLWYS 
Margaret Jones  01686 430474  margaretjones@pc-q.net

11 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANARTH
Catrin Bellamy Jones  01545 580279  catrinbj1@gmail.com


12 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL BANCFFOSFELEN
Davinia Davies  01269 870490/07879692347  daviniaharries@hotmail.com


12 Hydref
EISTEDDFOD Y PLANT, LLANDRINDOD
Theresa Corbett  07595661849  Dwrgi20@gmail.com


18 Hydref
EISTEDDFOD Y CYMOEDD
Luned Jones  07811 618193  luned_john@hotmail.com


18 Hydref
EISTEDDFOD LLANDYRNOG
Iona Davies  07765 946809  ionapari@hotmail.co.uk


19 Hydref
EISTEDDFOD ARDUDWY
Mai Roberts  01341 242744/07818 843309  mairoberts4@btinternet.com

 

26 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL PUMSAINT
Tina Morris  07816602981  tina.morris@lasrecycling.com


TACHWEDD 2024

 

2 Tachwedd
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANRHAEADR YM MOCHNANT
Elen Vaughan  07972318192  elenvaughan95@gmail.com


2 Tachwedd
EISTEDDFOD FFERMWYR IFANC CYMRU
www.cffi.cymru


9 Tachwedd
GŴYL CERDD DANT YR WYDDGRUG
www.cerdd-dant.org


15-16 Tachwedd
EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN OGWEN
Lowri Watcyn Roberts  07815 093955 / 01248 600297  l.roberts11@btinternet.com

 

16 Tachwedd
EISTEDDFOD Y RHONDDA
Lisa Sheppard-Thomas / Seren Hâf MacMillan 07792 175033   EisteddfodYRhondda@gmail.com

 

23 Tachwedd
EISTEDDFOD GADEIRIOL AELHAEARN
Mary C. Jones  01286 660768 / 07879825459    mary.jones17@btinternet.com

 

 

RHAGFYR 2024IONAWR 2025


18 Ionawr
EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG 
Gwyn Parry Williams  01766 810717  gwynarhian@btinternet.com

 

CHWEFROR 2025

 

1 Chwefror
EISTEDDFOD GADEIRIOL Y FELINHELI
Elen Gwenllian  elengwenllian@googlemail.com 

 

7 Chwefror
EISTEDDFOD GADEIRIOL CAERDYDD
Glenys Llewelyn  07970 411697   cyswllt@eisteddfodcaerdydd.cymru 

 

8 Chwefror
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG
Geraint Roberts  01267 229047  geraintroberts@btinternet.com


15 Chwefror
EISTEDDFOD GADEIRIOL CRYMYCH A'R CYLCH
Ann Davies  01994 419268  ann_capel@yahoo.co.uk
Awen Evans  01239 891637  alwyn.evans@btconnect.com

 

MAWRTH 2025


29 Mawrth
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANGADOG A'R CYLCH
Sian Thomas  01550 777934/07747650956  sianthomas339@btinternet.com

 

EBRILL 2025

 

 

MAI 2025MEHEFIN 2025


7 Mehefin
EISTEDDFOD DEINIOLEN A'R CYLCH
Nesta Elliott  nesta.elliott59@gmail.com


21 Mehefin
EISTEDDFOD GADEIRIOL CASTELLNEWYDD EMLYN A'R CYLCH
Bethan Jones  01239 711734 / 07875 548781  wbjonesmeb@btinternet.com

 

GORFFENNAF 2025