TESTUNAu

CYSTADLU

Hoffech chi gynnwys Rhestr Testunau eich eisteddfod chi ar y dudalen hon?


Mae’n werth gwneud gan fod cannoedd yn cael eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon bob mis.

Cysylltwch â Lois Williams (Swyddog Cyfathrebu).  

Mae eu manylion ar gael yma: 

 

Manylion Swyddogion


Rhestrau Testunau Cyfredol

Dyma restr o eisteddfodau am y misoedd i ddod.
Mae gan bob eisteddfod sydd â Rhestr Testunau i’w lawrlwytho y symbol   .
Gall rhai dogfennau gymeryd munud neu ddau i lawrlwytho – amynedd piau hi!

Cliciwch ar y botwm isod os hoffech weld y Testunau Llenyddol yn unig.

Pob hwyl ar y cystadlu!

Testunau Llenyddol
Archif Testunau 2022
Archif Testunau 2023
Archif Testunau 2024

 

 

MAI 2024

 

27 Mai - 1 Mehefin
EISTEDDFOD YR URDD MALDWYN
www.urdd.cymru

 

MEHEFIN 2024

 

8 Mehefin
EISTEDDFOD DYFFRYN ELWY 
Elinor Davies  01745 720235   yrefail@gmail.com


8 Mehefin
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANFACHRETH 
Rhian Thomas  01341 450295  rhian23957@hotmail.co.uk


8 Mehefin
EISTEDDFOD TRALLONG 
Mary Robinson  01874 624350  maryrobinsonbrecon@gmail.com


15 Mehefin
EISTEDDFOD GADEIRIOL CASTELLNEWYDD EMLYN A'R CYLCH 
Bethan Jones  01239 711734  wbjonesmeb@btinternet.com


22 Mehefin
EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN CONWY LLANRWST 
Gwyneth Metcalfe  07775 179426  teulumet@yahoo.co.uk

 

22 Mehefin
EISTEDDFOD IEUENCTID BONTNEWYDD  
Lowri Griffiths 07789228567  lowrirhys@aol.com


29 Mehefin
EISTEDDFOD BRO ALED LLANSANNAN 
Sioned Hedd  07789 262355  sionedhedd@yahoo.com

 

29 Mehefin
EISTEDDFOD Y FENNI (OEDOLION)  
Rosemary Williams  01873 811814  davidwilliams177@btinternet.com

 

GORFFENNAF 2024


6 Gorffennaf
EISTEDDFOD LLANDEGFAN 
Helen Davies  01248 714705  helencaeffynnon@yahoo.co.uk


6 Gorffennaf
EISTEDDFOD GŴYL FAWR ABERTEIFI 
Non Davies  07870587791  daviesnon@hotmail.com


13 Gorffennaf
EISTEDDFOD YR HEN GAPEL LLANBRYNMAIR 
Beti Owen  01650 521388  catherinebeti@gmail.com


13 Gorffennaf
EISTEDDFOD BODFFORDD 
Teleri Jones  07808013010  telerimair@icloud.com

 

AWST 2024

 

3 - 10 Awst
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL RHONDDA CYNON TAF
www.eisteddfod.cymru

24-26 Awst
EISTEDDFOD RHYS THOMAS JAMES LLANBEDR PONT STEFFAN
Dorian Jones  07814440581  doriancop@icloud.com


MEDI 2024


13-14 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREGARON
Meirian Morgan  meirian23@hotmail.com


21 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL Y TYMBL
Anwen Evans  01269 833568  anwenevans@live.co.uk


21 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL CWMYSTWYTH 
Mair Davies  01970 890245  mairdavies10@gmail.com


27 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL FELINFACH
Meinir Lewis  01570 470050   euros@mailsaq.net


28 Medi
EISTEDDFOD PENBRE A PHORTH TYWYN 
Matthew Tucker  07538760786  eisteddfodppt@gmail.com


28 Medi
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANWRTYD 
Susan Price  01591 610303  elinmabbutt@live.co.uk

 

HYDREF 2024


4 Hydref
EISTEDDFOD STESION TRAWSFYNYDD
Gwen Roberts  07502436400  gwen.a.roberts@gmail.com


5 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREUDDYN
Ceinwen Parry  01352 771333  ceinwenparry200@gmail.com


5 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL TREFEGLWYS 
Margaret Jones  01686 430474  margaretjones@pc-q.net

11 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANARTH
Catrin Bellamy Jones  01545 580279  catrinbj1@gmail.com


12 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL BANCFFOSFELEN
Davinia Davies  01269 870490/07879692347  daviniaharries@hotmail.com


12 Hydref
EISTEDDFOD Y PLANT, LLANDRINDOD
Theresa Corbett  07595661849  Dwrgi20@gmail.com


18 Hydref
EISTEDDFOD Y CYMOEDD
Luned Jones  07811 618193  luned_john@hotmail.com


18 Hydref
EISTEDDFOD LLANDYRNOG
Iona Davies  07765 946809  ionapari@hotmail.co.uk

 

26 Hydref
EISTEDDFOD GADEIRIOL PUMSAINT
Tina Morris  07816602981  tina.morris@lasrecycling.com


TACHWEDD 2024


2 Tachwedd
EISTEDDFOD FFERMWYR IFANC CYMRU
www.cffi.cymru

 

RHAGFYR 2024IONAWR 2025


18 Ionawr
EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG
Gwyn Parry Williams  01766 810717  gwynarhian@btinternet.com

 

CHWEFROR 2025


8 Chwefror
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG
Geraint Roberts  01267 229047  geraintroberts@btinternet.com

MAWRTH 2025


29 Mawrth
EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANGADOG A'R CYLCH
Sian Thomas  01550 777934/07747650956  sianthomas339@btinternet.com