LLENYDDOL

TESTUNAU


Dyma restr o destunau llên yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau:


2023


  MÔN     
Dyddiad Cau: 3.03.23

  MYNYTHO     Dyddiad Cau: 18.03.23


  UWCHMYNYDD     Dyddiad Cau: 23.03.23


  LLANGADOG     Dyddiad Cau: 24.03.23


  PENRHYN-COCH     Dyddiad Cau: 25.03.23


  Y GROESLON    Dyddiad Cau: 29.03.23


  LLANDDERFEL     Dyddiad Cau: 31.03.23


  MAENCLOCHOG     Dyddiad Cau: 31.03.23


  Y FFÔR     Dyddiad Cau: 1.04.23


  BRYNGWENITH     Dyddiad Cau: 1.04.23


  CAPEL Y GROES, LLANWNNEN     Dyddiad Cau: 1.04.23

  DINAS MAWDDWY     Dyddiad Cau: 1.04.23


  TALYBONT, Y BALA     Dyddiad Cau: 4.04.23


  BETWS YN RHOS     Dyddiad Cau: 7.04.23


  PONTRHYDFENDIGAID     
Dyddiad Cau: 8.04.23


  LLANDUDOCH     Dyddiad Cau: 21.04.23


  TALGARREG     Dyddiad Cau: 22.04.23


  LLANUWCHLLYN     Dyddiad Cau: 28.04.23 (y gadair) a 5.05.23


  MYNYDD Y GARREG     Dyddiad Cau: 30.04.23


  ABERYSTWYTH     Dyddiad Cau: 1.05.23


  YR HENDY     Dyddiad Cau: 5.05.23


  DIHEWYD     Dyddiad Cau: 10.05.23


  DYFFRYN CONWY LLANRWST     Dyddiad Cau: 25.05.23


  LLANFACHRETH     Dyddiad Cau: 26.05.23


  BRO ALED LLANSANNAN     Dyddiad Cau: 27.05.23


  ABERTEIFI     Dyddiad Cau: 10.06.23


  LLANBRYNMAIR     Dyddiad Cau: 22.06.23


  POWYS     Dyddiad Cau: 1.07.23 (y Gadair a'r Goron) a 31.07.23