LLENYDDOL

TESTUNAU


Dyma restr o destunau llên yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau:


  LLANDYFAELOG    Dyddiad Cau: 23.11.22


  CAERDYDD     
Dyddiad Cau: 9.12.222023

  CHWILOG     Dyddiad Cau: 7.01.23


  CRYMYCH     
Dyddiad Cau: 7.01.23


  GARNDOLBENMAEN     Dyddiad Cau: 14.01.23


  LLANLLYFNI     Dyddiad Cau: 23.01.23


  LLANEGRYN     Dyddiad Cau: 27.01.23


  ABERGYNOLWYN     Dyddiad Cau: 27.01.23


  RHYDLEWIS     Dyddiad Cau: 4.02.23


  CYMDEITHAS CEREDIGION     
Dyddiad Cau: 13.02.23


  MÔN     
Dyddiad Cau: 3.03.23


  PONTRHYDFENDIGAID     
Dyddiad Cau: 8.04.23