LLENYDDOL

TESTUNAU


Dyma restr o destunau llên yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau:

 

 


  Y DDOLEN     Dyddiad Cau: 31.01.24


  RHYDLEWIS     Dyddiad Cau: 1.02.24


  MELIN Y COED     Dyddiad Cau: 3.02.24


  SWYDDFFYNNON     Dyddiad Cau: 7.02.24


  LLANLLYFNI     Dyddiad Cau: 9.02.24

  CYMDEITHAS CEREDIGION     Dyddiad Cau: 12.02.24


  LLANFIHANGEL-AR-ARTH     Dyddiad Cau: 16.02.24


  CWMWYSG A THRECASTELL     Dyddiad Cau: 20.02.24


  PONTARGOTHI A'R CYLCH     Dyddiad Cau: 1.03.24


  CAPEL DEWI     Dyddiad Cau: 8.03.24


  UWCHMYNYDD     Dyddiad Cau: 11.03.24


  LLANGADOG     Dyddiad Cau: 15.03.24


  Y GROESLON     Dyddiad Cau: 20.03.24


  LLANDDERFEL     Dyddiad Cau: 22.03.24

  BRYNGWENITH     Dyddiad Cau: 22.03.24


  MYNYTHO     Dyddiad Cau: 23.03.24


  MÔN     Dyddiad Cau: 23.03.24


  DINAS MAWDDWY     Dyddiad Cau: 23.03.24


  MAENCLOCHOG     Dyddiad Cau: 31.03.24


  Y FFÔR     Dyddiad Cau: 1.04.24


  PENRHYN-COCH     Dyddiad Cau: 2.04.24


  PONTRHYDFENDIGAID     Dyddiad Cau: 8.04.24


  TALGARREG     Dyddiad Cau: 20.04.24


  LLANDUDOCH     Dyddiad Cau: 21.04.24


  MYNYDD Y GARREG     Dyddiad Cau: 30.04.24


  LLANUWCHLLYN     Dyddiad Cau: 3.05.24 (Y Gadair) & 10.05.24


  DIHEWYD     Dyddiad Cau: 7.05.24


  LLANDEGFAN     Dyddiad Cau: 24.05.24


  CASTELLNEWYDD EMLYN     Dyddiad Cau: 25.05.24


  ABERTEIFI     Dyddiad Cau: 15.06.24