PWY YW PWY?

PWYLLGOR

PwyllgorCEC Ebrill22 copy

 

PWYLLGOR GWAITH

Caiff y Gymdeithas ei rheoli gan Bwyllgor Gwaith sy’n cyfarfod bob chwarter. Yn ogystal, cynhelir cyfarfod blynyddol ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol.

Prif swyddogion y Pwyllgor hwnnw yw:


Cadeirydd:  Megan Jones Roberts

 

Is-Gadeirydd:  Bill Davies

 

Ysgrifennydd:  Gwyn Parry Williams

 

Trysorydd: Gareth Jones 

 
SWYDDOGION
Yn ogystal mae gan y Gymdeithas ddau swyddog rhan-amser:

Swyddog Datblygu – yn cael ei hysbysebu


Swyddog Cyfathrebu – Lois Williams
lois@steddfota.cymru   01570 423700 / 07717842556


YMHOLIADAU CYFFREDINOL
popeth@steddfota.cymru

 

Mwy am y Swyddogion