GWASANAETHAU

defnyddiol

 

Mae'r Gymdeithas yn cynnig nifer o wasanaethau i eisteddfodwyr yn ogystal â threfnwyr eisteddfodau, fel dylunio restr testunau, cyngor ariannol a chyngor ar iechyd a diogelwch. 

 

Croeso i chi lawrlwytho ein pamffled wybodaeth, sy'n crynhoi yr hyn mae'r Gymdeithas yn ei gynnig 

I ddarllen crynodeb o waith y Gymdeithas yn 2022-23, gweler ein Adroddiad Blynyddol 

 

DYLUNIO

 

 

Gallwn ddylunio unrhyw ddeunydd fydd o gymorth i'ch eisteddfod chi - poster, rhaglen, rhestr testunau, tystysgrif a.y.b. Mae'r gwasanaeth dylunio ar gael yn rhad ac ddim, a chi fel eisteddfod fydd wedyn yn gyfrifol am drefnu argraffu'r deunydd. 

Croeso i chi bori drwy'r lluniau isod i weld enghreifftiau o'r deunydd a gynhyrchwyd yn ddiweddar. 

Cysylltwch â lois@steddfota.cymru er mwyn defnyddio'r gwasanaeth.