Grantiau

NAWDD

 

Grant o £100 i Eisteddfodau Newydd


Adeg digon anodd ac ansicr yw’r cyfnod rhwng penderfynu codi eisteddfod newydd a’i chynnal.

 

I roi cymorth yn yr adeg costus hwnnw mae’r Gymdeithas yn cynnig grant o £100. Mae hwn ar gael i unrhyw eisteddfod newydd sbon neu eisteddfod sydd wedi peidio ers sawl blwyddyn ac am atgyfodi. 

 

Cliciwch isod i gael copi o’r ffurflen gais:

Ffurflen Gais Grant £100

Grant hyd at £50 - 'Sgen ti Dalent?'
**NODER: Mae'r grant hwn bellach wedi dod i ben ar 31.3.2024

SgenTiDalent

 

 

 

Raffl Flynyddol

Bob blwyddyn mae'r Gymdeithas yn cynnal raffl fawr, sy'n cael ei thynnu ar Sadwrn olaf yr Eisteddfod Genedlaethol. 
Tua mis Tachwedd, anfonir 10 llyfr o docynnau at bwyllgor pob eisteddfod leol. Gofynnir i chi anfon £20 'nôl atom - sef gwerth 4 llyfr.  Ar ôl hyn, yr eisteddfod leol fydd yn cadw holl elw'r gwerthiant, felly po fwyaf o docynnau a werthir, y mwyaf yw'r elw. Mae hwn wedi profi'n ffordd syml o godi arian at goffrau eich eisteddfod.
Gellir cysylltu â ni er mwyn cael rhagor o lyfrau i'w gwerthu.

Noddwr y raffl yw cwmni Teithiau Elfyn Thomas, ac mae'n diolch ni'n fawr iddynt.