siaradwyr newydd

dysgwyr

 

RHESTRAU TESTUNAU I DDYSGWYR


Yma bydd rhestr o destunau rhai eisteddfodau, ar gyfer Dysgwyr yn benodol, ynghyd â nifer o bethau eraill ym myd Steddfota.

 

  RHYDLEWIS    Dyddiad Cau: 1.02.24

 

  LLANLLYFNI    Dyddiad Cau: 9.02.24

  LLANFIHANGEL-AR-ARTH    Dyddiad Cau: 16.02.24


  LLANGADOG    Dyddiad Cau: 15.03.24


  MÔN    Dyddiad Cau: 23.03.24


  MAENCLOCHOG    Dyddiad Cau: 31.03.24


  LLANDUDOCH    Dyddiad Cau: 21.04.24


  CASTELLNEWYDD EMLYN    Dyddiad Cau: 25.05.24


  ABERTEIFI    Dyddiad Cau: 15.06.24

 

Rhestr Eisteddfodau

 

 

DoligDysgwyr2022