siaradwyr newydd

dysgwyr

 

RHESTRAU TESTUNAU I DDYSGWYR


Yma bydd rhestr o destunau rhai eisteddfodau, ar gyfer Dysgwyr yn benodol, ynghyd รข nifer o bethau eraill ym myd Steddfota.

 

2023


 
TALYBONT, Y BALA     
Dyddiad Cau: 4.04.23

  LLANDUDOCH   
Dyddiad Cau: 21.04.23

ABERYSTWYTH   
Dyddiad Cau: 1.05.23

HEOL SENNI   
Dyddiad Cau: 1.05.23

 DYFFRYN CONWY, LLANRWST    Dyddiad Cau: 25.05.23

LLANFACHRETH    Dyddiad Cau: 26.05.23

BRO ALED, LLANSANNAN    Dyddiad Cau: 27.05.23

ABERTEIFI     Dyddiad Cau: 10.06.23

 LLANBRYNMAIR       Dyddiad Cau: 22.06.23

 TALAITH A CHADAIR POWYS EDEYRNION A PHENLLYN      Dyddiad Cau: 1.07.23 (Tlws Dysgwyr) a 31.07.23

LLANBEDR PONT STEFFAN       Dyddiad Cau: 14.08.23

PEMBRE A PHORTH TYWYN       Dyddiad Cau: 9.09.23

 

 

 

Rhestr Eisteddfodau

 

 

DoligDysgwyr2022