cYSTADLAETHAU

CYSTADLU

Mae’r Gymdeithas yn cynnal a noddi nifer o gystadlaethau bob blwyddyn. Dyma rai 2023-24:

1. Cystadleuaeth Gorawl - noder y newid yn y geiriad

2. Tlws yr Ifanc 
3. Mewn Cymeriad - cystadleuaeth newydd sbon!
4. Sgen Ti Dalent?

 


Cliciwch ar y delweddau isod i weld mwy:

 

 

 

MEWN CYMERIAD (Cystadleuaeth Perfformio 2023-24)

 

Sgript CRANOGWEN

Sgript OWAIN GLYNDŴR


** Canllawiau pellach

 

 

Cofiwch bod cystadleuaeth PERFFORMIO DARN DIGRI (2022-23) yn rhedeg tan ddiwedd Gorffennaf.

Awduron/Darnau Digri