cYSTADLAETHAU

CYSTADLU

Mae’r Gymdeithas yn cynnal a noddi nifer o gystadlaethau bob blwyddyn. Dyma rai 2023-24:

1. Cystadleuaeth Gorawl
2. Tlws yr Ifanc 
3. Mewn Cymeriad - cystadleuaeth newydd sbon!
4. Sgen Ti Dalent?

 


Cliciwch ar y delweddau isod i weld mwy:

 

 

Cofiwch bod cystadleuaeth PERFFORMIO DARN DIGRI (2022-23) yn rhedeg tan fis Gorffennaf.

Awduron/Darnau Digri