ARDDERCHOG!

gwych!

 

Ar y dudalen hon bydd canlyniadau ynghyd ag oriel luniau o enillwyr a hwyl yr eisteddfodau – galwch yn ôl toc!

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

 

Eisteddfod CFfI Cymru 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

 

Eisteddfod y Rhondda 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

 

Eisteddfod Llanrhaeadr ym Mochnant 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU

 

Eisteddfod Trallong 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

 

Eisteddfod y Cymoedd 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU

 

Eisteddfod Gadeiriol Llandyrnog 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU

 

Eisteddfod Gadeiriol Llanarth 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU

 

Eisteddfod Gadeiriol Felinfach 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

Eisteddfod y Plant, Llandrindod 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU

 

Eisteddfod Bethel, Melin y Coed 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU

 

Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU

 

Eisteddfod Gadeiriol y Tymbl 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU

 

Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd 2022

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU

 

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth 2022

Canlyniadau/Adroddiad

 

ORIEL LUNIAU

 

Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan 2022

 

Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllanerchrugog 2022

Canlyniadau/Adroddiad

 

 

 

Eisteddfod Bro Aled Llansannan 2022

Canlyniadau/Adroddiad

 

 

Eisteddfod y Fenni 2022

Canlyniadau/Adroddiad

 

ORIEL LUNIAU

 

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst 2022

Canlyniadau/Adroddiad

 

 

Eisteddfod Môn Bro Esceifiog 2022

Canlyniadau/Adroddiad

 

ORIEL LUNIAU

 

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2022

Canlyniadau/Adroddiad

 

 

Eisteddfod Mynydd y Garreg 2022

Canlyniadau/Adroddiad

 

 

Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas 2022

Canlyniadau/Adroddiad

 

 

Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth 2022

Canlyniadau/Adroddiad

 

 

 

Eisteddfod Calan Mai Betws yn Rhos 2022

Canlyniadau/Adroddiad

 

 

Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid 2022

Canlyniadau/Adroddiad