ARDDERCHOG!

gwych!

 

 

 

Gwelir isod ganlyniadau a lluniau o'r eisteddfodau wrth i ni eu derbyn

 

Llangadog 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Mynytho 2024

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Uwchmynydd 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Capel-y-Groes, Llanwnnen 2024

 

 

Bryngwenith 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Pontargothi 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

Llandderfel 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Llanfihangel-ar-arth 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

Rhydlewis 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Cymdeithas Ceredigion 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Llanllyfni 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

Llanegryn 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

Brynberian 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

Abergynolwyn 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

Llawrplwy' a Phenstryd Trawsfynydd 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Crymych 2024

 

 

Garndolbenmaen 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

Cenarth 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Caerdydd 2024

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

Chwilog 2024

 

 

Llandyfaelog 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

 

Aelhaearn 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Abergorlech 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

 

Pumsaint 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Llandyrnog 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

 

Llanrhaeadr ym Mochnant 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Trallong 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

Treuddyn 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

 

 

Felinfach 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

 

Llandrindod 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

 

 

Bancffosfelen 2023

 

 

 

Llanarth 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Trefeglwys 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Cwmystwyth 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

Penbre a Phorth Tywyn 2023

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Y Tymbl 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

 

 

 

Tregaron 2023

Canlyniadau/Adroddiad   

 

 

 

 

Llanbedr Pont Steffan 2023

 

 

Castellnewydd Emlyn 2023

Canlyniadau/Adroddiad  

 

 

 

Gŵyl Fawr Aberteifi 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

Eisteddfod y Fenni 2023

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Eisteddfod Bro Llandegfan 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Eisteddfod Bro Aled Llansannan 2023

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

Eisteddfod Dihewyd 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Eisteddfod Mynyddygarreg 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

 

Eisteddfod Gyd-enwadol Pontargothi a'r Cylch 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Eisteddfod Môn: Gŵyl y Llys 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

Eisteddfod Ceidio 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Llanuwchllyn 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth 2023

Canlyniadau/Adroddiad  

 

 

 

Eisteddfod Tyddewi 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas 2023

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa, Talgarreg 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid 2023

 

 

Eisteddfod Gadeiriol y Ffôr 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

 

 

Eisteddfod y Groeslon 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

Eisteddfod Y Fenni (cynradd) 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

 

Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

 

 

Eisteddfod Uwchmynydd 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Mynytho 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Llangadog 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel 2023

Canlyniadau/Adroddiad   

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

 

Eisteddfod Fach Capel Dewi 2023

Canlyniadau/Adroddiad   

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

 

Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis 2023

Canlyniadau/Adroddiad  

 

ORIEL LUNIAU

 

 

Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU
 

 

 

 

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a'r Plwyf 2023

Canlyniadau/Adroddiad 

 

ORIEL LUNIAU