canllawiau

HWYLUS

 

Mae’r Gymdeithas wedi cyhoeddi a diweddaru dogfennau a fydd, gobeithio, o gymorth i drefnwyr, arweinyddion, cyfeilyddion, beirniaid, cystadleuwyr a dilynwyr eisteddfodau.

Bydd y dogfennau isod ar gael yn fuan: 

Trefnu a Chynnal Eisteddfod
Beth yw Eisteddfod?
Arweinyddion, Cyfeilyddion a Seremoni Cadeirio/Coroni
Iechyd a Diogelwch/Asesiad Risg
Ffurflen Asesiad Risg