canllawiau

HWYLUS

 

Mae’r Gymdeithas wedi cyhoeddi a diweddaru dogfennau a fydd, gobeithio, o gymorth i drefnwyr, arweinyddion, cyfeilyddion, beirniaid, cystadleuwyr a dilynwyr eisteddfodau.

Bydd y dogfennau isod ar gael yn fuan: 

Cynnal Eisteddfod - Arferion Da
Beth yw Eisteddfod?
Canllaw Arweinyddion/Cyfeilyddion
Canllaw Asesiad Risg
Ffurflen Asesiad Risg

Maes o law bydd dolen i'r dudalen Iechyd a Dioglewch:

Iechyd a Diogelwch