cYSTADLAETHAU

CYSTADLU

 


Ceir digon o gerddi sy’n llawn hiwmor ar gyfer plant ac oedolion. 

Dyma rai cyfrolau posib ar gyfer plant:


Byw a Bod yn y Bath
– Lis Jones (Carreg Gwalch)
Yr un oed â bawd fy nhroed – gol. Myrddin ap Dafydd (Carreg Gwalch)
Tabledi-gwneud-chi-wenu  - gol.Myrddin ap Dafydd (Carreg Gwalch)
Odl a Chodl - cerddi dwl a doniol – (Y Lolfa)
Siocled Poeth a Marshmalos – Caryl Parry Jones (Gomer)

Rhai cerddi doniol yn ‘Caneuon y Coridorau’ gan Gwion Hallam a Caryl Parry Jones.

Yn yr un modd yn ‘Pac o Feirdd’ – Elinor Wyn Reynolds a Myrddin ap Dafydd.

O’r gyfrol ‘Poeth’ (Y Lolfa)
Tud 27 – Cais i’r Prifathro – Elen Howells
Tud 72 – Tafodau Symudol – Myrddin ap Dafydd

Digonedd o bosibiliadau gan Geraint Lovgreen
‘Holl Stwff Geraint Lovgreen ‘ (Carreg Gwalch)
Cerddi y Tad a’r Mab’ – Gwyn Erfyl a Geraint Lovgreen (Carreg Gwalch)

O’r gyfrol ‘Armadillo ar fy mhen’ (Carreg Gwalch)
Tud 12 – Y Picnic – Geraint Lovgreen
Tud 13 – Nid Boa Constrictor ydi ciwcymber – Myrddin ap Dafydd
Tud 56 – Gysgodd Pawb yn Iawn? – Myrddin ap Dafydd

Nifer o gerddi doniol a dychanol gan Ifor ap Glyn:-
Holl Garthion Pen Cymro Ynghyd, Y Lolfa, Talybont, 1991
Golchi Llestri mewn Bar Mitzvah, Carreg Gwalch, Llanrwst, 1998
Cerddi Map yr Underground, Carreg Gwalch, Llanrwst, 2001
Waliau'n Canu, Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst, 2011

Llyfr Glas Eurig – Eurig Salisbury (byddai rhaid dethol gan gofio’r rheol ynglŷn ag iaith weddus)
Tud 34 – Cywydd y Cwiff
Tud 80 – Y Gwirion ar y Gorwel

Cyfansoddiadau a Beirniadaethau’r Eisteddfod Genedlaethol

Mae ‘na ddigonedd o ddeunydd yn y cyfrolau yma, felly ychydig syniadau sydd yma. Bydd rhaid dethol yn ôl y gofyniad amser.
2007 – ‘Dundee Dydd Sul’ – Cystadleuaeth rhyddiaith yn dychanu unrhyw sefydliad Cymreig.
2013 – Y Gerdd Ddychan ‘Bancwyr’
2017 –  Cystadleuaeth Blog -  ‘O Mam Bach’


Ceir yma gymysgedd o lenyddiaeth; yn straeon byrion ac yn nofelau.  Byddai angen dethol ar gyfer y gystadleuaeth ond mae hiwmor a chwerthin yn nodwedd amlwg ym mhob cyfrol:  

Ffêc Tan Rissole a Tships – Caryl Lewis
Dysgu Byw – Sarah Reynolds
Bwli – Owain Sion (Nofel fuddugol Medal Llenyddiaeth Gŵyl yr Urdd 2001)
‘Melysgybolfa’  - Mari Gwilym (Carreg Gwalch)
Stori o’r gyfrol ‘Storiau’r Troad (Gwasg Gomer) ‘O’r Nefoedd’ gan Bethan Gwanas.
‘Sawl Math o Gath’ – Gwyn Thomas (Carreg Gwalch)
Cyfrolau Harri Parri: Bwci a Bedydd, Eiramango a’r Tebot Pinc, Miss Pringle a’r Tatŵ
Y Sach Winwns – Gary Slaymaker
Fyny Lawr – Meleri Wyn James

“Dwy ochr i’r un stori” – J.Richard Williams 

“Y Trip” – Megan Richards 

“Os am fargen” – J.Richard Williams