ARCHIF TESTUNAU 2024

Isod mae rhestr o eisteddfodau sydd wedi bod.

Gallwch lawrlwytho Rhestr Testunau pob eisteddfod drwy glicio ar y  .Cofiwch mai eisteddfodau sydd wedi bod yw'r rhain.

 

EBRILL 2024

 

EISTEDDFOD Y FENNI (PLANT ac IEUENCTID)  


EISTEDDFOD GADEIRIOL Y FFÔR  


EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH  


EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYTHO  


EISTEDDFOD GADEIRIOL BRYNGWENITH  


EISTEDDFOD CAPEL Y GROES, LLANWNNEN  


EISTEDDFOD FLYNYDDOL PANDY TUDUR  


EISTEDDFOD UWCHMYNYDD  

 

MAWRTH 2024

 

EISTEDDFOD Y GROGLITH DINAS MAWDDWY  


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANGADOG  


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDDERFEL  


EISTEDDFOD FACH CAPEL DEWI (CAERFYRDDIN)  


EISTEDDFOD CYDENWADOL PONTARGOTHI A'R CYLCH  


EISTEDDFOD CYMDEITHAS CEREDIGION  


EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH A'R PLWYF  


EISTEDDFOD GADEIRIOL RHYDLEWIS (Llenyddol)  

 

CHWEFROR 2024

 

EISTEDDFOD CWMWYSG A THRECASTELL  


EISTEDDFOD BETHEL MELIN Y COED  


EISTEDDFOD GADEIRIOL SWYDDFFYNNON A'R CYLCH  


EISTEDDFOD LLANLLYFNI  


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANEGRYN  


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLWYNIHIRION BRYNBERIAN  


EISTEDDFOD FLYNYDDOL ABERGYNOLWYN  


EISTEDDFOD GADEIRIOL CRYMYCH A'R CYLCH  


EISTEDDFOD LLAWRPLWY' A PHENSTRYD TRAWSFYNYDD  

 

IONAWR 2024

 

EISTEDDFOD GARNDOLBENMAEN A'R CYLCH  


EISTEDDFOD GADEIRIOL CENARTH  


EISTEDDFOD GADEIRIOL CAERDYDD  


EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG