ARCHIF TESTUNAU 2023

Isod mae rhestr o eisteddfodau sydd wedi bod.

Gallwch lawrlwytho Rhestr Testunau pob eisteddfod drwy glicio ar y  .Cofiwch mai eisteddfodau sydd wedi bod yw'r rhain.

 

 

RHAGFYR 2023

 

EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG  

 

TACHWEDD 2023

 

EISTEDDFOD GADEIRIOL ABERGORLECH  


EISTEDDFOD GADEIRIOL AELHAEARN  


EISTEDDFOD Y RHONDDA  eisteddfodyrhondda.cymru


EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN OGWEN  


EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN OGWEN  

 

GŴYL CERDD DANT CAERDYDD  


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANRHAEADR YM MOCHNANT  


EISTEDDFOD TRALLONG  

 

HYDREF 2023

 

EISTEDDFOD Y TALWRN 


EISTEDDFOD GADEIRIOL PUMSAINT  


EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS EDEYRNION A PHENLLYN  


EISTEDDFOD Y WLADFA (DEL CHUBUT)  


EISTEDDFOD ARDUDWY  


EISTEDDFOD LLANDYRNOG  
    *gohiriwyd


EISTEDDFOD GADEIRIOL BANCFFOSFELEN  


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANARTH  


EISTEDDFOD GADEIRIOL TREUDDYN  


EISTEDDFOD GADEIRIOL TREFEGLWYS  


EISTEDDFOD STESION TRAWSFYNYDD  

 

MEDI 2023

 

EISTEDDFOD PEMBRE A PHORTH TYWYN  


EISTEDDFOD GADEIRIOL FELINFACH  


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANWRTYD  


EISTEDDFOD GADEIRIOL Y TYMBL  


EISTEDDFOD GADEIRIOL CWMYSTWYTH  


EISTEDDFOD GADEIRIOL TREGARON  

 

AWST 2023

 

EISTEDDFOD RHYS THOMAS JAMES LLANBEDR PONT STEFFAN 

 

GORFFENNAF 2023

 

EISTEDDFOD GADEIRIOL CASTELLNEWYDD EMLYN A'R CYLCH  


EISTEDDFOD GADEIRIOL BODFFORDD    


EISTEDDFOD YR HEN GAPEL, LLANBRYNMAIR  


EISTEDDFOD GŴYL FAWR ABERTEIFI  


EISTEDDFOD BRO LLANDEGFAN  

 

MEHEFIN 2023

 

EISTEDDFOD BRO ALED LLANSANNAN  


EISTEDDFOD Y FENNI  


EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN CONWY LLANRWST  


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANFACHRETH  


EISTEDDFOD DYFFRYN ELWY LLANFAIR TALHAEARN  

MAI 2023


EISTEDDFOD PWLLGLAS  


EISTEDDFOD MÔN 


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDUDOCH  


EISTEDDFOD DIHEWYD  


EISTEDDFOD DYFFRYN CEIRIOG  


EISTEDDFOD HEOL SENNI  


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANUWCHLLYN  


EISTEDDFOD GADEIRIOL YR HENDY  


EISTEDDFOD CEIDIO  


EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYDDYGARREG  


EISTEDDFOD CALAN MAI ABERYSTWYTH  


EISTEDDFOD GADEIRIOL CAPEL Y FADFA, TALGARREG  


EISTEDDFOD IEUENCTID MARIAN-GLAS  


EISTEDDFOD GADEIRIOL MAENCLOCHOG  

 

EBRILL 2023

 

EISTEDDFODAU TEULU JAMES PANTYFEDWEN PONTRHYDFENDIGAID 


EISTEDDFOD Y GROESLON 


EISTEDDFOD CALAN MAI BETWS YN RHOS  


EISTEDDFOD GADEIRIOL Y FFÔR 


EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH  


EISTEDDFOD GADEIRIOL BRYNGWENITH  


EISTEDDFOD CAPEL Y GROES, LLANWNNEN  


EISTEDDFOD CAPEL TALYBONT, RHYDUCHAF, Y BALA    


EISTEDDFOD UWCHMYNYDD  


EISTEDDFOD FLYNYDDOL PANDY TUDUR  


EISTEDDFOD Y GROGLITH DINAS MAWDDWY  


EISTEDDFOD GADEIRIOL MYNYTHO  


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANGADOG  


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDDERFEL  

 

MAWRTH 2023

 

EISTEDDFOD Y DYSGWYR GOGLEDD DDWYRAIN CYMRU  


EISTEDDFOD GYDENWADOL PONTARGOTHI 


EISTEDDFOD FACH CAPEL DEWI  


EISTEDDFOD CYMDEITHAS CEREDIGION 


EISTEDDFOD CWMWYSG A THRECASTELL  


EISTEDDFOD Y DDOLEN  


EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH A'R PLWYF  

 

CHWEFROR 2023

 

EISTEDDFOD GADEIRIOL RHYDLEWIS 


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLWYNIHIRION BRYNBERIAN 


EISTEDDFOD LLANEGRYN 


EISTEDDFOD SWYDDFFYNNON


EISTEDDFOD LLANLLYFNI


EISTEDDFOD FLYNYDDOL ABERGYNOLWYN 


EISTEDDFOD FOEL A'R CYLCH


EISTEDDFOD LLAWRPLWY' A PHENSTRYD


EISTEDDFOD GADEIRIOL CRYMYCH A'R CYLCH

 

IONAWR 2023


EISTEDDFOD GARNDOLBENMAEN A'R CYLCH


EISTEDDFOD GADEIRIOL CAERDYDD


EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG