ARCHIF TESTUNAU 2023

Isod mae rhestr o eisteddfodau sydd wedi bod.

Gallwch lawrlwytho Rhestr Testunau pob eisteddfod drwy glicio ar y  .Cofiwch mai eisteddfodau sydd wedi bod yw'r rhain.

 

MAWRTH 2023

 

EISTEDDFOD GYDENWADOL PONTARGOTHI  


EISTEDDFOD FACH CAPEL DEWI  


EISTEDDFOD CYMDEITHAS CEREDIGION 


EISTEDDFOD CWMWYSG A THRECASTELL  


EISTEDDFOD Y DDOLEN  


EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH A'R PLWYF  

 

CHWEFROR 2023

 

EISTEDDFOD GADEIRIOL RHYDLEWIS 


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLWYNIHIRION BRYNBERIAN 


EISTEDDFOD LLANEGRYN 


EISTEDDFOD SWYDDFFYNNON


EISTEDDFOD LLANLLYFNI


EISTEDDFOD FLYNYDDOL ABERGYNOLWYN 


EISTEDDFOD FOEL A'R CYLCH


EISTEDDFOD LLAWRPLWY' A PHENSTRYD


EISTEDDFOD GADEIRIOL CRYMYCH A'R CYLCH

 

IONAWR 2023


EISTEDDFOD GARNDOLBENMAEN A'R CYLCH


EISTEDDFOD GADEIRIOL CAERDYDD


EISTEDDFOD GADEIRIOL CHWILOG