wedi bod!

cip yn Ôl

 

 

ARCHIF TESTUNAU 2022

Isod mae rhestr o eisteddfodau sydd wedi bod.

Gallwch lawrlwytho Rhestr Testunau pob eisteddfod drwy glicio ar y  .Cofiwch mai eisteddfodau sydd wedi bod yw'r rhain.

 

 

RHAGFYR 2022


EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDYFAELOG

 TACHWEDD 2022


EISTEDDFOD ABERGORLECH

EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN OGWEN   

EISTEDDFOD Y RHONDDA   

GŴYL CERDD DANT BRO NANSI   

EISTEDDFOD TRALLONG             

EISTEDDFOD GADEIRIOL Y TALWRN           

EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANRHAEADR YM MOCHNANT   

 

 HYDREF 2022


EISTEDDFOD GADEIRIOL PUMSAINT           

EISTEDDFOD Y CYMOEDD           

EISTEDDFOD LLANDYRNOG   

EISTEDDFOD GADEIRIOL BANCFFOSFELEN A CHRWBIN   

EISTEDDFOD Y PLANT, LLANDRINDOD    

EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANARTH   

EISTEDDFOD STESION TRAWSFYNYDD   

EISTEDDFOD BETHEL, MELIN Y COED   

EISTEDDFOD GADEIRIOL TREFEGLWYS   

    

 MEDI 2022


EISTEDDFOD GADEIRIOL FELINFACH   

EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANWRTYD   

EISTEDDFOD GADEIRIOL Y TYMBL     

EISTEDDFOD GADEIRIOL CWMYSTWYTH   

 

 AWST 2022


EISTEDDFOD RHYS THOMAS JAMES LLANBEDR PONT STEFFAN   

 

 GORFFENNAF 2022


EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS RHOSLLANNERCHRUGOG     

 

 MEHEFIN 2022


EISTEDDFOD BRO ALED LLANSANNAN   

EISTEDDFOD Y FENNI  

EISTEDDFOD GADEIRIOL DYFFRYN CONWY LLANRWST   

EISTEDDFOD DYFFRYN ELWY      

 

 MAI 2022


EISTEDDFOD MÔN BRO ESCEIFIOG     

EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANDUDOCH     

EISTEDDFOD DIHEWYD     

EISTEDDFOD HEOL SENNI     

EISTEDDFOD MYNYDD Y GARREG     

EISTEDDFOD GADEIRIOL CALAN MAI ABERYSTWYTH     

EISTEDDFOD IEUENCTID MARIAN-GLAS     

 

 EBRILL 2022


EISTEDDFODAU TEULU JAMES PANTYFEDWEN PONTRHYDFENDIGAID     

EISTEDDFOD CALAN MAI BETWS YN RHOS     

EISTEDDFOD PANDY TUDUR     

EISTEDDFOD LLANGADOG A'R CYLCH