YMAELODI

AELODAETH

 

Ar hyn o bryd mae degau ar ddegau o eisteddfodau'n aelodau o Gymdeithas Eisteddfodau Cymru. Mae llu o fanteision, dyma enwi ond rhai:

 

• Cyngor a chefnogaeth gan ein Swyddog Datblygu a Swyddog Cyfathrebu.

• Dogfennau ac adnoddau defnyddiol i'w cael ar y wefan hon.

• Manylion am wahanol weithdai a fydd yn cael eu trefnu hyd a lled y wlad.

• Y stondin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd - cyfle i chi hybu eich eisteddfod.

• Cyfle i rannu syniadau gydag eisteddfodau eraill.

• Cydweithio gyda'ch papurau bro lleol.

• Cael bod yn rhan o sefydliad cenedlaethol a'r manteision a ddaw yn sgil hynny.

 

£20 yn unig yw aelodaeth blwyddyn a gofynnir i chi dalu'r tâl aelodaeth drwy:

 

1. anfon siec, yn daladwy i 'Cymdeithas Eisteddfodau Cymru', at Gareth Jones (Trysorydd), Awelfan, Rhydyfawnog, Tregaron, Ceredigion SY25 6JQ


2. gwblhau'r Ffurflen Archeb Banc isod a'i hanfon atom.

 

Os oes gennych ymholiad pellach cysylltwch â:
popeth@steddfota.cymru

Ffurflen Ymaelodi