ANRHYDEDDU SHÂN


Pleser yw gallu llongyfarch un o gyn-Swyddogion Datblygu Cymdeithas Eisteddfodau Cymru - Shân Crofft, ar gael ei hanrhydeddu a'i derbyn i'r Orsedd eleni. Cyhoeddwyd yr holl enwau fore Llun, yr 20fed o Fai, gyda 75 diwrnod i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf 2024, a dyna falch yr oeddem o weld enw Shân yn eu mysg. Fe'i hanrhydeddir am ei gwasanaeth i fyd eisteddfodau lleol Cymru dros nifer o flynyddoedd. Bu'n ysgrifennydd Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog  am sawl blwyddyn, cyn symud i fyw yng Nghaerdydd. Yna cyflawnodd rôl Swyddog Datblygu gyda'r Gymdeithas am bron i wyth mlynedd, gan gydweithio gyda phobl ac eisteddfodau o bob cwr o Gymru. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf bu'n gymorth mawr wrth sefydlu eisteddfod gadeiriol newydd yng Nghaerdydd, a hi sydd bellach wedi gwneud cadair yr eisteddfod am y ddwy flynedd ddiwethaf.

Llongyfarchiadau gwresog Shân - anrhydedd haeddiannol iawn! Edrychwn ymlaen at ei gweld yn cael ei hurddo ar faes yr Eisteddfod ym Mhontypridd ar ddechrau mis Awst.

 

mwy o newyddion