Prifwyl Ceredigion
Wythnos i'w chofio!

Stondin y Gymdeithas

Wedi hir ddisgwyl, roedd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ei hanterth unwaith eto yn wythnos gyntaf mis Awst, ac yn ei chanol roedd stondin Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. Diolch o galon i bob un gyfranodd at lwyddiant ein wythnos - bydd lluniau a hanes i'w gweld yn rhifyn newydd Steddfota o fewn y bythefnos nesaf.

mwy o newyddion